Voor wie

MINI’S (JO6 en JO7)

Mondial Football heeft als doelstelling om de mini’s enige voetbalkennis en voetbal ervaring bij te brengen zodat de doorstroming naar de Pupillen soepel zal verlopen.

Voor de voetballer in wording is minivoetbal het startpunt om te beginnen aan een mooi voetballeven. Het mini-voetbal is de juiste voorbereiding om een stap te zetten naar een pupillen team.

Wij streven ernaar om de mini’s kennis te laten maken met de basisbeginselen van het voetbal waarin plezier voorop staat.

Op de Mondial Football Academy kunnen de kinderen lekker bewegen op de manier dat bij het voetballen hoort (lopen, rennen, sprinten). Wij creëren een veilige omgeving waarin wij zorgen dat ze andere kinderen ontmoeten, zodat ze ook leren samenspelen. Uiteindelijk leren de mini’s door het samenspelen ook samen te werken waarbij het teambelang voorop staat. Wij proberen de mini’s op hun niveau respect bij te brengen aan medespelers, trainers, leiders, scheidsrechters en ouders.

PUPILLEN (JO8, JO9, JO10, JO11)

Mondial Football heeft voor de pupillen als doelstelling om de basis voetbalvaardigheden te ontwikkelen en de individuele technieken te verbeteren

De meeste pupillen hebben inmiddels met de grilligheid van de bal kennis gemaakt en zijn enigszins baas over de bal. Daarbij weten ze dat het uiteindelijk om scoren gaat en dat er heel wat voor nodig is om de keeper van de tegenpartij te passeren en en wedstrijden te winnen.

Wij proberen de techniek te verbeteren door het spelen van basisvormen (passen binnenkant voet, aannemen, dribbelen/drijven/passeren, wreeftrap, bal afschermen, koppen, sliding, blocktackle)

Op de Mondial Football Academy leren de pupillen hun balgevoel te ontwikkelen. De kinderen moeten de baas worden over de bal, zodat de bal een middel wordt om spelbedoelingen te realiseren.

JUNIOREN (JO12, JO13, JO14, JO15, JO16, JO17)

Mondial Football Academy heeft voor de junioren als doelstelling om de basis en de teamtaken verder te ontwikkelen en de individuele techniek naar de (persoonlijke) top te brengen.

Bij de JO12 en JO13 (eerste ervaring in 11 tegen 11 situatie) gaat het bij de Mondial Football Academy vooral om de accenten op het vlak van inzicht. Wij proberen hier zoveel mogelijk aandacht aan te geven want als dat te weinig of niet gebeurd kan dit negatieve consequenties hebben voor de verdere ontwikkeling op technisch en fysiek vlak van de speler.

Wij leren de spelers inzicht in de bedoelingen binnen een teamorganisatie te leren herkennen om dan binnen een teamformatie te kunnen functioneren. Posities dienen inhoud te krijgen, steeds binnen de 3 teamfuncties (opbouwen, aanvallen en verdedigen) en gekoppeld aan de positie in het speelveld.

Bij de JO14 en JO15 gaat het vooral om objectief en met het oog voor de individuele mogelijkheden verder te werken aan de ontwikkeling van de spelers. Het verder uitbouwen van het leren beheersen van een bepaalde positie binnen een team en welke bijdrage ze moeten leveren in het aanvallen, verdedigen en omschakelen staat centraal waarbij voornamelijk de focus ligt op hun techniek.

Bij de JO16 en JO17 wordt de fysieke belastbaarheid groter. Bij Mondial Football Academy zal naast beter en vaker handelen ook aandacht besteed worden aan het volhouden van beter en vaker handelen.

Partners

Our letter doesn’t constitute a diagnosis. ESA letter would be the letter from the accredited wellness expert that has been in control of your emotional or mental disorder therapy. An ESA letter for housing does not need to be within a particular timeframe.

Letter is going to be emailed in a PDF file with regular processing. Your ESA letter is going to be respected by airlines, landlords, and so on, but only as long as it’s supported through an actual, state-licensed doctor. There are 3 different getesa.com/ kinds of letters for ESA dogs that are all for different purposes and each of them must be issued by a mental health professional.